Alle har en psykisk helse

I dag er verdensdagen for psykisk helse. 10 oktober markeres hvert år for å fremme økt bevissthet om psykisk helse i hele verden, og det ønsker Fargespill å være med og sette fokus på.

Alle har en psykisk helse og det er like viktig å ta vare på den, som å ta vare på vår fysiske helse. Temaet for årets verdensdag er «spør mer», og vi stiller oss bak denne oppfordringen, men minner på at man ikke må glemme å spørre seg selv også.

I Fargespill måles vi kun opp mot oss selv 

Det å måle sin egenverdi opp mot andres er sjeldent fruktbart. I Fargespill måles vi derfor kun opp mot oss selv. Selv om forestillingene er endemålet, er prosessen den viktigste. Det som blir fremført på scenen er et resultat av det som skjer på møteplassene gjennom året – hvor aktørene jobber med å bli mer av det de er, og alt de er i stand til å være, gjennom musikk og dans.

Gaveutveksling har alltid vært en del av mellommenneskelige møter. Kjernen i Farespill er at alle mennesker har noen ingen andre har, og at alle har derfor noe unikt å gi videre. Berikelsen i gaveutveksling ligger ikke i at du får, men at du får lov til å gi, noe som er en forutsetning for å føle seg verdifull. Hvis vi er sjenerøse nok til å ta imot hverandres gaver, blir vi sterkere både som kollektiv og som enkeltmennesker.

«Når du først deler det du har, så får du så mye kjærlighet og glede. Du får så mye fine tilbakemeldinger, folk setter veldig pris på det du har å dele. Og det syntes jeg er veldig viktig.» – Aktør fra Fargespill i Oslo

Derfor vil vi i dag oppfordre alle til å dele av seg selv og ta imot det andre vil dele med deg. Da kan vi bli sterke sammen!