«Å lære å aldri fordømme»

I møte med handlinger, synspunkt og normer som avviker fra våre egne, er det lettere å fordømme enn å forstå.

Men vi er alle mennesker, og det finnes alltid en grunn til at vi sier det vi sier og gjør det vi gjør.

Hvis vi møtes ansikt til ansikt og ser etter det beste i hverandre i stedet for det verste, ser vi kanskje dette – at alle mennesker er like mye verd uansett hva de mener, sier og gjør.

Den 10. desember hvert år markeres menneskerettighetsdagen. Og i år har den et spesielt fokus på covid-19 pandemien, og viktigheten av å implementere menneskerettighetene i oppbyggingsarbeidet som vil følge av pandemien.