Aktørene

I Fargespill i Bergen er det rundt 100 aktører i aldersgruppen 7-25 år fra ca 35 ulike land, inkludert Norge, og i Oslo teller de ca 50. Mange av aktørene er kommet til Norge som flyktninger eller asylsøkere, noen er født her, andre er kommet som arbeidsinnvandrere.

Noen av aktørene har vært med i flere år, mange er nettopp kommet til landet. Miljøet blant aktørene er svært godt, og de mer erfarne aktørene jobber spesielt mye med å opprettholde dette. De tar ansvar overfor de nye som kommer inn, og ser til at de blir ivaretatt og ønsket velkommen. Det gode miljøet går på tvers av alder, kulturell bakgrunn, religion osv.

Det er alltid en viss naturlig utskiftning av aktører gjennom året. En av de vanligste årsakene til at aktørene slutter er fraflytning eller endring i livssituasjon. Det er svært få som ønsker å slutte og utskiftningen er relativ liten, noe som igjen betyr at flere av aktørene har vært med i kompaniet over flere år. På den andre siden er det økende interesse fra både barn og ungdom som ønsker å være med.

I Fargespill legger vi opp til å hele tiden benytte oss av de ressursene vi har i gruppen, og legge til rette for utvikling for hver enkelt aktør. Det er ingen audition for å bli med i Fargespill.

Aktørene som innholdsleverandører

Det er aktørene som i stor grad kommer med materialet til forestillingene, som sanger, danser, bevegelser, barneregler osv fra sin oppvekst, og som de har et forhold til.

Aktørene som instruktører

Noen av aktørene har vist en særskilt vilje til å bidra utover de vanlige øvelsene og forestillingene; Flere og flere av de eldre aktørene har fått egne numre og grupper hvor de i stor grad står for innstudering, kostymer og/eller koreografi/rekonstruksjon, under veiledning fra den kunstneriske ledelsen (se Setliste/Kreditering for mer informasjon om numrene)

Aktørene som instruktører for andre

De siste årene har flere av aktørene blitt hyret inn som instruktører for de andre Fargespill/Flere Farger over hele landet (se Fargespill i andre byer).

Aktørene som foredragsholdere

En del av aktørene i Fargespill sitter på en unik kompetanse knyttet til egne opplevelser, og flere av de eldre aktørene holder foredrag om egne historier, identitet og utfordringer ved å komme til et nytt land – og om deltakelse i Fargespill. Ofte holdes disse sammen med ledelsen i Fargespill, og noen ganger solo.

Aktørenes soloprosjekter

Mange av aktørene har også igangsatt musikkprosjekt utenom Fargespill. Noen har startet band, noen opptrer på egenhånd. De siste årene har Fargespillaktører vært å se på alt fra Førdefestivalen, Øyafestivalen, bransjefestivalen Vill Vill Vest i Bergen til Kongen og Dronningens 25 års-konsert på NRK.

Foto header: Vidar Langeland