Mona

Mona har vært med i Fargespill siden 2009. Hun har bidratt med både sang og dans til forestillingene, og har delt mye av sin kultur og sine erfaringer. Mona har alltid tatt et ekstra ansvar for de nye som kommer inn i Fargespill for å se til at alle nye blir mottatt på en best mulig måte, noe som har bidratt til det gode miljøet vi har i Fargespill i dag.  Hun er en både omtenksom og streng, og er opptatt av at det gode miljøet og fokuset i Fargespill skal opprettholdes. Mona har også sangoppdrag gjennom Den Kulturelle Spaserstokken – Kulturdepartementes kunst- og kulturtilbud for eldre sammen – med 3 andre ungdommer fra Fargespill. Gruppen “Livets Farger” får mange henvendelser utenom DKS og de gjør oftere og oftere egne eventer.

 

Foto front: Thor Brødreskift

Foto header: Marianne Toft Adonaba