Fargespill i andre byer

Det er et stort uforløst kulturelt og kunstnerisk potensial som ligger i det etnisk flerkulturelle Norge. Fargespills mål er å forløse noe av dette potensialet gjennom de metodene vi har utviklet i over et tiår. Vi er derfor i gang med å etablere Fargespill flere steder over hele landet. I tillegg er søstermodellen, “Flere Farger”, startet opp i både Norge og Sverige!

Fargespill i andre byer: 

Flere Farger i Norge: 

Flere Farger i Sverige: 

Lurer du på å starte opp et eget Fargespill eller Flere Farger i din kommune? Ring oss eller ta kontakt med Kjersti Berge på kjersti(at)fargespill.no for mer informasjon.

Representerer du en kulturskole? Fargespill har et samarbeid med Norsk Kulturskoleråd om lisensiering av Fargespill/Flere Farger-konseptet  gjennom Kulturskolerådets kontaktnettverk. Kontakt Norsk Kulturskoleråd for mer informasjon.